Haarwerken

Gedragscode Haarwerkspecialiste

 1. Je haarwerkspecialiste houdt altijd en op de eerste plaats rekening met het welzijn van de klant.
 2. Je haarwerkspecialiste beveelt alleen die technieken, producten en/of dienstverlening aan, die op dat moment het meest bevorderlijk zijn voor de oplossing van je haarprobleem. Als je haarwerkspecialiste geen adequate oplossing heeft, dan zal verwijzing naar een ander haarwerkbedrijf plaatsvinden.
 3. Je haarwerkspecialiste heeft de verantwoording om zich zodanig te gedragen ten opzichte van haar klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media, dat er respect wordt geoogst voor haar vak.
 4. Je haarwerkspecialiste zal volledig integer en toegewijd zijn met informatie, producten en dienstverlening naar klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media.
 5. Je haarwerkspecialiste handhaaft in haar publiciteit, betreffende de media, de waarheid & integriteit, zodat te allen tijde het willens en wetens verstrekken van misleidende informatie niet zal voorkomen.
 6. Je haarwerkspecialiste gebruikt in de communicatie met klanten, andere haarwerkers, betrokken instanties/instellingen en de media geen termen die nadelig zijn voor ANKO en ANKO Sectie Haarwerken.
 7. Je haarwerkspecialiste garandeert dat behandeling, dienstverlening en nazorg voor de klanten altijd mogelijk is tijdens de reguliere werktijden.
 8. Je haarwerkspecialiste draagt er zorg voor, dat tijdens het uitoefenen van hun beroep alles conform het gestelde in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van ANKO en ANKO Sectie Haarwerken verloopt.
 9. Je haarwerkspecialiste draagt er zorg voor, dat zij volledig op de hoogte is van alle technische ontwikkelingen binnen het beroep.
 10. Je haarwerkspecialiste geeft geen vertrouwelijke informatie over klanten door aan derden, behalve wanneer wettelijke vereisten anders voorschrijven, dan wel klanten daar zelf om vragen.
 11. Je haarwerkspecialiste beschermt en respecteert het recht op privacy van de klanten.
 12. Je haarwerkspecialiste draagt er zorg voor, dat alle relevante declaraties van klanten bij elke zorgverzekeraar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen worden ingediend en afgehandeld.